Milieucertificaat 

Bij de Milieukeurteelt van boomkwekerijproducten zijn alleen gewasbeschermings-middelen toegestaan die het milieu zo min mogelijk belasten. Bovendien wordt het gebruik van biologische bestrijding zo veel mogelijk gestimuleerd. De ondernemer is verplicht een gewasbeschermingsplan op te stellen, waarmee wordt aangetoond dat aan de eisen voor Milieukeur kan worden voldaan. 

Er is een verplichte registratie van de inkoop, de voorraad en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het gehele bedrijf. 

KvK: 20021651

© 2017 Boomkwekerijen P. de Labie & Zonen